Tłumacz języka migowego

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub głuchą, możesz porozumieć się z naszymi pracownikami za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Połączenie z tłumaczem online pomoże obsłudze sklepu zrozumieć Twoje potrzeby oraz pomóc w wyborze odpowiednich produktów. Usługa ta jest świadczona we wszystkie dni tygodnia, w godzinach pracy sklepu.